TRIXXO werkt

Samen aan de slag

Gaan met die baan

Flexibel werken maken we samen mogelijk

TRIXXO, een uitzendbureau dat mensen bindt en boeit en waar flexkrachten ook echte collega’s zijn. 

TRIXXO is het uitzendbureau waar jong en oud aan de slag gaat. Wij bieden de flexibele job oplossing op maat. Luisteren naar de markt zit in ons DNA en zorgt ervoor dat we doorgroeien en dé kwaliteit kunnen neerzetten die aansluit bij de persoonlijke behoefte van onze collega’s en partners.

Persoonlijke aanpak

We denken niet in hokjes en al helemaal niet in standaard. Er zijn genoeg ontwikkelingen waardoor wensen en behoeften veranderen en hier doen we zelf ook aan mee. Dé drijfveer om ervoor te zorgen dat we hier iedere keer opnieuw flexibel op kunnen anticiperen en wensen beantwoorden.

Ook met onze klanten streven we naar deze persoonlijke aanpak. We houden van praktische oplossingen en daden. Wij geven gas op de juiste momenten en zorgen voor snelheid. 

Bij de tijd

De omgeving verandert en wij veranderen mee. We doorbreken gewoontes en zorgen voor doorontwikkelingen. Bij TRIXXO maken we stappen en gaan uitdagingen aan. Samen met al onze medewerkers blijven we groeien en grijpen we kansen. Groei vergt flexibiliteit en dat is bij TRIXXO standaard.

Onze certificeringen

NBBU gecertificeerd

De NBBU is een koepelorganisatie met meer dan 1000 leden op het gebied van uitzenden, payrolling, detachering, bemiddeling en werving & selectie. De NBBU ziet erop toe dat zijn leden betrouwbare, professioneel opererende ondernemingen zijn die de wet- en regelgeving, hoe complex ook, in acht nemen. De NBBU is een actieve vereniging die haar leden met raad en daad terzijde staat, zodat deze zich naar hun opdrachtgevers toe als solide uitzendbureau kunnen opstellen. Als NBBU-Uitzendbureau zijn de algemene voorwaarden van de NBBU van toepassing op onze dienstverlening.

Als NBBU-uitzendbureau staan wij 100% in voor de kwaliteit, flexibiliteit en de betrouwbaarheid van haar uitzendkrachten en hanteren wij de NBBU-cao voor uitzendkrachten.
Zo houdt de NBBU cao-controles om te zorgen dat de NBBU-cao's voor Uitzendkrachten en voor Vaste medewerkers in de uitzendbranche op een correcte manier worden gehanteerd. NBBU-leden moeten beschikken over het SNA-Keurmerk. Deze certificering is een waarborg dat de bij de NBBU aangesloten bureaus voldoen aan de wet- en regelgeving, voortvloeiend uit het ter beschikking stellen van flexkrachten. En dan is er het SNF-keurmerk (normering flexwonen). Leden die huisvesting bieden aan arbeidsmigranten dienen ook dit keurmerk te behalen. Kortom, flexorganisaties worden niet zómaar lid bij de NBBU. De intercedenten van NBBU-uitzendbureaus zijn goed opgeleid en kunnen uitzendkrachten volledig informeren over bijvoorbeeld de cao-bepalingen. De NBBU helpt de intercedenten van bij NBBU aangesloten uitzendbureaus om de kennis over de wet- en regelgeving op peil te houden door middel van een helpdesk die 24 uur per dag per e-mail bereikbaar is om vragen over deze en andere onderwerpen te beantwoorden.

NEN 4400-1 en het SNA-keurmerk

Het SNA-keurmerk is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Op basis van de huidige wetgeving lopen deze partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt.

VCU-gecertificeerd

VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties. Organisaties die gecertificeerd zijn voor VCU hebben bedrijfsgerichte processen als het gaat om veiligheid, gezondheid en milieu. TRIXXO Jobs is door deze certificering erg geschikt om uit te zenden naar VCA-gecertificeerde bedrijven.

Kiwa

TRIXXO beschikt over een aanwijzingsbeschikking voor het beroepsgoederenvervoer.

Over ons - TRIXXO

Ook interessant voor jou

Ik zoek personeel

Voor werkgevers

Ik zoek personeel

Ik zoek werk

Voor flexkrachten

Ik zoek werk

Werken bij TRIXXO

Collega worden

Werken bij TRIXXO