Nieuwe minimumuurloon per 1 januari 2024. Wat betekent dit voor u als werkgever?

  • 7 december 2023
  • Nieuws
  • Nieuws
  • Nieuwe minimumuurloon per 1 januari 2024. Wat betekent dit voor u als werkgever?

Vanaf 1 januari 2024 is de Wet invoering minimumuurloon van toepassing in Nederland. Dit betekent dat de  minimumlonen op basis van maand-, week- en daglonen verdwijnen en werkgevers verplicht zijn om werknemers per uur minimaal het wettelijk minimumuurloon te betalen. Dit geldt voor alle werknemers van 21 jaar en ouder en voor de minimumjeugdlonen voor werknemers onder de 21 jaar.

Veranderingen
De invoering van het minimumuurloon brengt enkele belangrijke veranderingen met zich mee. Allereerst dienen veel afspraken in sector cao's en arbeidscontracten aangepast worden om te voldoen aan de nieuwe systematiek van de wet. De kans is dus groot dat ook uw organisatie deze aanpassingen moet doorvoeren. Als gevolg van deze wijzigingen zullen de salarisadministratie-systemen aangepast moeten worden om het nieuwe minimumuurloon correct te kunnen verwerken.

Gelijkheid
Een belangrijk aspect van het minimumuurloon is dat dit een einde maakt aan de ongelijkheid in lonen binnen verschillende sectoren. Hedendaags kan het namelijk voorkomen dat twee werknemers met hetzelfde minimum(maand)loon verschillend aantal uren per week werken, bijvoorbeeld 40 uur versus 36 uur. Dit leidt ertoe dat sommige sectoren een lager uurloon hebben dan andere omdat het aantal uren per week afwijkend is. Met de invoering van het vaste minimumuurloon wordt deze situatie rechtgetrokken. De werknemers in verschillende sectoren ontvangen dan een gelijkwaardig uurloon.

Het wettelijk minimumuurloon per 1 januari 2024
Het wettelijke minimumuurloon is per 1 januari 2024 vastgesteld op €13,27 voor 21 jaar en ouder. Dit wettelijk minimumuurloon is gebaseerd op het uurloon voor een 36-urige werkweek met een stijging van 3,75%. Daardoor is de stijging wanneer een werknemer 38 uur per week werkt veel hoger, namelijk 9,49%. Bij een werkweek van 40 uur is de stijging maar liefst 15,29%. 

Aantal uur

WML in 2023

WML in 2024

Procentuele stijging

40 uur

€ 11,51

€ 13,27

+15,29%

38 uur

€ 12,12

€ 13,27

+9,49%

36 uur

€ 12,79

€ 13,27

+3,75%

Rekenvoorbeeld
Het wettelijk minimumuurloon op basis van een 36-urige werkweek(in 2023) wordt €13,27. Wanneer de werknemer in een periode 144 uur (36 uur per week) werkt, betekent dit dat het periodeloon €1.910,88 (144 x €13,27) is. Wanneer iemand in een periode 160 uur (40 uur per week) werkt, is het periodeloon €2.123,20 (160 x €13,27). Het loon per periode zal bij een 40-urige werkweek dus meer zijn dan bij een 36-urige werkweek.

TRIXXO regelt het voor u!
Bij TRIXXO hoeft u zich niet druk te maken. Onze medewerkers zijn volledig op de hoogte van de veranderingen. Alle wijzigingen in de cao’s, contracten en loonadministratie worden door ons geregeld. De medewerkers krijgen per 01 januari 2024 het loon waar ze recht op hebben. Hier hoeft u zich geen zorgen over te maken.

Kennisdocument
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid erkent dat werkgevers tijd nodig hebben om zich voor te bereiden op deze verandering. Daarom hebben zij een kennisdocument opgesteld met veel gestelde vragen en voorbeeldberekeningen om iedereen op weg te helpen. Wij begrijpen dat deze wijzigingen impact kunnen hebben op uw organisatie. Wij staan voor u klaar ter ondersteuning!

Bij vragen kan u altijd terecht bij een van onze vestigingen!